Categories
ART POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | r U n   R u N   k E e P    r u n n ing (17)

Vũ Trọng Quang, the acclaimed Vietnamese poet currently lives and work in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

r U n   R u N   k E e P    r u n n  ing

.

the agonizing rush towards the promised land

the lies of those holding onto the acres

affront the separations upon a torturous land

returning to the desolation of nowhere

.

the flickering distant dreams

a pillow of rocks and pebbles by the road

faces pale and bloodless hues of banana leaves

letting go of that far away home

.

the enduring vigil

layers upon layers of the anxious crowd

amidst the endless nothingness

affront the rapidly dying day

.

an elephant through the eye of a needle

an ant lost its way

the generations clumsy fingers searching for each other

absent even from between the gutters 

.

the waiting through the night

the rising sun in baby steps

.

August 2021

 

c h ạ Y   c h  Ạ Y  c H Ạ Y   C H Ạ Y 

.

hành hạ vận tốc về đất hứa

kẻ giữ đất hứa nói liêu xiêu

phân ly chạy tới miền đau cứa

quay về phía vô hướng quạnh hiu

.

trong mơ xa tắp giấc chập chùng

gối đầu kê trên đường đá cuội

khuôn mặt xanh nhạt màu lá chuối

ngôi nhà xa hút vẫy tay buông

.

choàng tỉnh gấp gáp đến dường nào 

lớp lớp đám đông ngày nháo nhào

ở giữa hư vô trùng điệp điệp

hình như phía trước  chiều xuống mau

.

con voi chui lọt sâu lỗ kim

con kiến mất đường về tổ kiến

tay gia quyến quờ quạng  kiếm tìm

vắng mặt nơi chốn bèo rẻ rúng

.

ơi ới ơi thức đợi những sớm mai

mặt trời mọc cùng bước chân trẻ nhỏ

.

vtq

August 2021

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Vũ Trọng Quang | r U n   R u N   k E e P    r u n n ing (17)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s