Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | WORDS AND POETRY (12)

Vũ Trọng Quang, the acclaimed Vietnamese poet currently lives and work in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

WORDS & POETRY

.

Poetry is the manner of chasing endless words

the words constantly on the road

words the epitome of yearning

poetry’s status is an endless worry

watchful of the oddly translucent dark clouds

poetry confronting the impossible

.

words: the difference between fish & soy sauce

poetry: embodies the bittersweet sadness

light reflected from the murky vitreous

necessitates adjustments for a clearer vision

since life is a small ray of light

.

words is a flash of light

poetry is the startling gunshot

through a strangely difficult crowd

as you stand there like a full stop amidst this world

viewable only if so wholeheartedly

.

words are powerless for so long

words are used in a crisis while there’s no crisis in poetry

both are entangled and wrapped around on top of each other

blissful

exhausted

.

poetry is a boundless question mark

poetry hiding all that boundlessness

.

April 2021

THƠ & CHỮ

.

Cái gọi là thơ rượt đuổi con chữ mãi mãi

chữ miết miết trên đường

chữ khát khao đỉnh sấm

thơ lo sầu vị trí

nhìn cụm mây đen trong vắt lạ kỳ

thơ đối diện với khả thi bất khả

.

chữ: nước tương & nước mắm khác vị

thơ: mang nỗi sầu mặn chát

ánh sáng phản chiếu từ con mắt đục thủy tinh thể

thị lực cần điều tiết

một tia nhỏ nhoi là đời sống

.

chữ như tia chớp 

thơ bắn người giật mình

xuyên qua khó hiểu đám đông khó ngộ

em đứng một chấm giữa trời đất

chỉ có hết lòng thấu hiểu mới thấy

.

chữ bất lực từ lâu

chữ dùng cho kinh tế khủng hoảng không có thơ khủng hoảng

cả hai quấn quýt đè lên nhau

hân hoan

mệt mỏi

.

thơ dấu hỏi lớn mênh mông

thơ giấu giếm kín mênh mông

.

Vũ Trọng Quang

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Vũ Trọng Quang | WORDS AND POETRY (12)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s