Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Justice (17)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Justice

an anthem for the forgotten

for those abandoned by their country

died at sea, in re-education camps

.

anthem 

for the survival of babes after their vaccinations

continuing education after the loss of their homes

.

It’s not something one

could hide

since justice won’t hesitate

.

evil has nowhere to run 

no place to hide…

.

November 2018

_____

Công lý
là bài hát cho sự lãng quên
cho những người bị đất nước bỏ rơi
đã chết trên biển cả, trong trại cải tạo
.
bài hát
cho đứa trẻ được tiếp tục sống sau khi tiêm vaccine
tiếp tục đi học sau khi mất nhà
.
không phải những gì chúng ta
có thể che giấu
vì công lý không do dự
.
cái ác không có nơi nào để chạy
và không có nơi để trốn…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s