Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | for instance us (22)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

for instance us

for instance

we forgetting our toothbrush somewhere

waking up the next day

we could then imagine

& re-enact the day before

for instance

we forgetting a small piece of happiness there

to                  embracing an ocean of sadness

for instance

we could see                though tis but a glance knew not of how to cherish it

how then shall we attain love

for instance

we forgetting a day

though that particular day

we were full of sadness

but                  we must remember 

the we time we did smiled at the person we loved most

March 2021

thí dụ riêng ta

thí dụ 

ta bỏ quên chiếc bàn chải đánh răng nơi nào đó 

ngày mai thức dậy

ta hình dung 

& nhớ lại ngày trước đó

 

thí dụ 

ta bỏ quên niềm vui nho nhỏ

rồi            ta ôm lấy nỗi buồn mênh mông như biển

 

thí dụ 

ta thấy                  mà ta không biết giữ dù một ánh mắt 

thì làm sao ta có một tình yêu

 

thí dụ 

ta bỏ quên một ngày 

dù ngày đó 

ta có nhiều nỗi buồn 

nhưng              ta phải nhớ 

có một lần mỉm cười với người ta yêu dấu

 

0h4014092009 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s