Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | last night’s kiss (21)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

last night’s kiss

 

a kiss left behind upon the leaves damp with dew

I’m peeling off each thoughtful verse waiting for the light

the wind rushing kisses upon the branches

I’ve have but left you for a moment

                                          and it feels like forever

 

last night

the moon couldn’t sleep

                   haunted by the kisses

hence this morning

              it’s all googly eyed perched on top of the buildings

 

last night

the mosquitoes overwhelmed by the scent of lilies marched across the verandah

they have no thought of biting

they were solemn

as we kissed each other

 

last night

the golden leaf has no desire of falling

pumping its chest up            inhaling    the shades of chlorophyll

 

last night

I’ve replaced my blood with yours

the world inside me           spinning                      there’s no more day or night

 

March 2021

—      

                     

nụ hôn đêm qua

 

nụ hôn còn sót lại trên chùm lá mởn sương

anh cởi ý thơ ra hong nắng

gió giục những cành cây hôn nhau

xa em chút thôi

                     đã vắng

 

đêm qua

vầng trăng không ngủ được

                bị ám ảnh những nụ hôn

nên sáng nay 

                  con mắt thao láo trên tầng lầu

 

đêm qua

loài muỗi duyệt binh qua hành lang ngát mùi lan huệ

chúng không có ý tưởng hút máu

thật nghiêm trang

khi chúng mình hôn nhau

 

đêm qua

chiếc lá vàng không thèm rụng nữa

đang căng phồng ngực        thở             để hít màu diệp lục

 

đêm qua

anh thay máu từ em

quả địa cầu trong anh        xoay       không còn đêm ngày nữa

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s