Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | saigon 20h30 (34)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

saigon 20h30

the rain easing

the kiss easing

our eyes ever easing

hands barely

the stone park bench heated barely

the Saigon-Nha trang ticket burst out in tears cut short the boulevard

the chaos

the haemoglobin on a stampede

pressing the phone for time

the car horns anxious

rushed the boarding

imprisoned eyes through the glass pane

the clumsy messages in one’s hands

May 2021

mưa vừa tạnh

nụ hôn vừa tạnh

ánh mắt chúng ta chưa tạnh

vòng tay chưa tạnh

ghế đá công viên chưa kịp ấm chỗ ngồi

chiếc vé sài gòn nha trang bật khóc khoan cắt đại lộ

khoảnh khắc rối

có thể làm hồng cầu dập dã

nhấn phím di động xem giờ

cảm giác còi xe giục giã

lên xe

ô cửa kính cầm tù ánh mắt

tin nhắn vấp ngã trên lòng bàn tay

2662010

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s