Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | sketches of yearning (18)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

sketches of yearning

I’m curled up

freeing a yawn the scent of spider web

the sound of a gecko

the Hanoi rain

sprinkling I’m wet

a hollow statue

the hours I’m away from you 

tired crumbling plaster

a leafless shrivelling guava tree

curled up in the vicious winter chill

on such thirsty days slamming my face into the dark world of the rain

flickering of a joyless aria

in my hands the afternoon was kneaded into mush

each strand of my hair coated in winter’s frost

in the verse written about you, I’m the frost

in my heart the rising fever

March 2021

hoạ khúc nhớ 

co người lại 

anh nhả tiếng ngáp mùi mạng nhện 

giọng thạch sùng 

hà nội mưa 

trút vào anh 

pho tượng rỗng 

tháng ngày xa em 

nát tan mảng thạch cao mệt mỏi 

cây ổi lắc lư chùm lá xác xơ 

co ro mùa đông lạnh lùng khiếp khủng 

mưa mọc thế giới thẫm đen đập mặt anh ngày khát 

tường rêu loang mốc lặng câm vẽ những khuôn mặt anh đã gặp 

nhấp nhô biệt tấu rầu rầu 

vò buổi chiều trên tay nhão nhoẹt 

mùa đông đóng băng trên từng sợi tóc 

anh đóng băng trong câu thơ viết về em 

trái tim anh đang lên cơn sốt

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | sketches of yearning (18)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s