Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng |THE BARB WIRES LIKE KNOTTED HAIR DURING A DAY OF COMMEMORATION (16)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE BARB WIRES LIKE KNOTTED HAIR DURING A DAY OF COMMEMORATION (16)

the wind breathless

a branch of willow stiff like dead veins

unmoving

I knew then that was the moment you

and I were done with the tears

towards the grave outpost, the fateful autumn connected the long line of wavering spectres 

the nimbus verses twisted in agony wrapped in tightening barb wires

upon the sunset the dying alien day

exiled birds drifted washed up in battered bruised mounts of blackening remains

eagerly in dusk smudged bloody the tired wings

upon the cold wall, the sound frozen solid

I heard the turning of blood splintered like glass in agony

the mountains collapsed into its own shadow

the desolation

upon this bare emaciated land stand I in silence.

within the present, you’re a strip of hay dissolving

heaven and earth have never been so sad

the crowd, a necropolis of trampled unjustified souls

tombstones engraved with sad sayings

the insane spectres in commemorative rotting flesh

in an uproar of applause

somewhere

in some dark corner

the stench of shrivelled burnt flesh

October 2020

NHỮNG SỢI THÉP GAI NHƯ TÓC RỐI CỦA MỘT NGÀY CHIÊU NIỆM

(Tặng Phạm Tấn Xuân Cao)

ngọn gió tắt thở

nhành liễu rũ cứng như mạch máu chết

không động đậy

tôi biết đó là giây phút mà em

và tôi đã cạn kiệt nước mắt

mùa thu định mệnh nối dài những bóng ma vật vờ phía tiền đồn u ám

sợi thép gai quặn thắt giày vò cửu khúc

ngày tha hương hoàng hôn

bầy chim lưu vong dạt trôi nát bầm phía vòm đen lô cốt

ráng chiều quệt máu trên những đôi cánh rã rời

âm thanh đông cứng bức tường lạnh

tôi lắng nghe máu nứt vỡ như thuỷ tinh trở mình đau đớn

những ngọn núi gục đầu vào bóng mình

hoang vu

tôi đứng lặng trong miền mông sơ tiều tuỵ

em như cọng rơm tan dần trong hiện hữu

chưa bao giờ đất trời buồn như thế

đám đông là khu mộ của những oan hồn giẫm đạp

những bia đá khắc ghi khẩu hiệu buồn

những bóng ma mất trí truy niệm xác thối

rầm rập tung hô

ở đâu đó

trong góc tối

mùi thịt cháy cựa quậy

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Lãm Thắng |THE BARB WIRES LIKE KNOTTED HAIR DURING A DAY OF COMMEMORATION (16)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s