Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | the highland’s winter attentive to the breath of boulders (25)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the highland’s winter attentive to the breath of leaves

smouldering within the axils of leaves the burning winter 

me rising holding tightly onto the kiss

the draft breath taking

I’m trapped between the copulating scent of the mountains and the light

your skirt flying full of pride

pulling me along stupefied mezmerised upside down the slippery slope

upon the ancient cliffside the sounds fossilized

the clamouring of an alien language

the streams naturally bubbling away in anticipation of a joyous season

breaking the soundness of your glance, the birdsongs

me falling into an ocean, the scent of you

amongst the chorus of undulating waves, I’m floating

breasts warm, sweet to the very limit of naked shoulders

the boulders, humming attentive to the breath of thousands of years

the mummified corpse of winter

the fiery slopes of your lips

March 2021

trên cao nguyên mùa đông nghe đá thở 

mùa đông âm ỉ cháy trong nách lá 

anh bám chặt nụ hôn đứng dậy 

gió lùa nghẹt thở 

anh níu giữ chùm ánh sáng đang giao phối hương núi 

chiếc váy em sóng sánh kiêu hãnh 

kéo anh treo ngược triền si muội

âm thanh hóa thạch trên vách núi già nua 

tri hô loài ngôn ngữ lạ 

suối thản nhiên róc rách dự cảm mùa vui 

tiếng chim cắn vỡ ánh mắt nhìn sâu hút 

anh rơi trong biển hương em 

& bơi trườn trên điệp khúc sóng 

ngọt tận cùng vai trần ngực ấm 

phiến đá ư hừ theo tiếng thở của hàng nghìn năm xác ướp 

mùa đông 

cháy khét triền môi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s