Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | THE PORTRAIT (32)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE PORTRAIT

the broken pieces stepping on top of each other racing for the sea

the waves of fresh ruby red blood tainted with salt

the bones in fish guts

the bones in the prisons

the choking famines drowned in sweat

the crude despicable shouts surrounded by dark clouds

the chatter murdered by darkness

the ghost swallowed whole day and night  the thin gasping breath holding down the fate of those barely alive

the gutted rivers

the mountains brainwashed

the sea and islands plagued with cancer

the alleyways twisted without an escape

the moan/murmur/bellyaching injustice severed verses

the gulp of blood dried crusty cracking

the teardrops frozen burning

fading steadily from upon a decrepit old map

the fields

the appearing zeros, the making of tombstones

April 2021

CHÂN DUNG

những mảnh vỡ thật đau buồn đạp nhau chạy ra biển

những đợt sóng máu tươi roi rói nhiễm mặn

những xương trong bụng cá

những xương trong trại tù

những trận đói vã mồ hôi đến tắt thở

những đám mây đen bọc tiếng kêu loài ác điểu

những bóng đêm giết chết tức tưởi từng tiếng nói

những con ma nuốt sống tiếng thở thoi thóp ngày đêm đè nặng những kiếp người sống dở chết dở

những con sông bị moi ruột

những ngọn núi bị móc não

những biển đảo bị ung thư

những nẻo đường quặt què không lối thoát

những tiếng kêu/rên/than oán đứt từng khúc âm thanh

những ngụm máu héo khô gãy đoạn

những giọt nước mắt đông cứng rực cháy

đã mờ dần mờ dần trong bức dư đồ cũ nát

trên những cánh đồng

những con số không hiện lên tạo những nấm mồ

nguyễn lãm thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s