Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | WITHIN THE FALLING BREATHS (35)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

WITHIN THE FALLING BREATHS

The furore night, the chill of the sinking moon shadow

Listening to the endless bloodletting

To the bone marrow wailing

When is autumn? The leaves already yellow

The bloody tears spilling from the hollowed eyes

The bruised lips biting off the maddening poetic ponder

Dear God! Where came this stench of death!

This battered pathetic hiccups of a river

I placed myself down on the yellowing tumulus

Through clenched teeth, the writhing night breeze 

An aching soul strangling a stream of BLOOD drenched words

Came such a late breeze

Upon the night path fell the crumbling breaths 

The blood won’t be returning to those cold hands

I heard clearly the words spelled out via the smoky incense

I must leave soon, it was time

May 2021

TRONG HƠI THỞ RỤNG

Lạnh bóng trăng chìm, đêm hỗn mang

Lắng nghe máu chảy xuống vô vàn

Và nghe xương tủy đang rên xiết

Mùa đã thu đâu? lá đã vàng

Hốc mắt trào tuôn dòng huyết lệ

Môi bầm cắn nát ý thơ điên

Trời ơi! Mùi chết đâu nhiều thế?!

Sông rã rừng cơn nấc muộn phiền

Tôi sắp hồn tôi xuống mộ vàng

Gió khuya quằn quại siết hàm răng

Hồn đau quấn chặt dòng thơ MÁU

Cơn gió nào qua rất muộn màng

Tiếng thở rụng nhàu trên lối khuya

Bàn tay lạnh toát, máu không về

Tôi nghe rất rõ lời nhang khói

Bảo với tôi rằng tôi sắp đi

nguyễn lãm thắng

May 2017

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | WITHIN THE FALLING BREATHS (35)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s