Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | POEM HAS AN INESSENTIAL WORD “YET” (20)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE POEM HAS AN INESSENTIAL WORD “YET”

.

days months yet in slumber

back to what yet is left

the climb small climb yet long

came home yet in yearning

.

yet burns a smoke first light

smoke thus yet this white plume

quiet yet like floating clouds

I sat thus yet silent

.

far far is yet a smile

distant, yet an abyss

tears of a rock yet roll

night yet all night awake

.

yet far like an abyss

thee wholly fogged up yet?

.

December 2018

_____

BÀI THƠ THỪA MỘT CHỮ “CHƯA”

.

ngày tháng đã chiêm bao chưa

quay lưng còn chưa gì nữa

dốc vẫn con dốc chưa dài

đi về chưa trong cõi nhớ

.

chưa đốt điếu thuốc đầu ngày

khói vẫn chưa làn khói trắng

lặng lẽ như mây bay chưa

ta ngồi như chưa câm lặng

.

tít tắp một nụ chưa cười

xa thành xa chưa thăm thẳm

nước mắt hòn đá lăn chưa

đêm thành đêm chưa thức trắng

.

đã xa thành chưa thăm thẳm

người đã thành mù khơi chưa?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s