Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | yeah the end of the year is exhausting (27)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

yeah the end of the year is exhausting

a drink in one hand, feet stumbling

if only there weren’t such thing as sadness

always by the dreams of an outsider 

beyond the sweat and the tears

time is much like the rustling leaves in the night

.

regretting not the failures here nor  there

the jaw shattering punches in the face

instead, laugh out loud

it’s after all a long long life, another year done

.

its true, nothing is a sure thing

and you’re as weary as the hay after the harvest

falling apart like dirt ready for ploughing

ready to be left behind…

.

December 2018

_____

  

ừ cuối năm ừ thì thấm mệt

chén rượu xuôi tay chập choạng vỉa hè

giá có thể mà không buồn được

mơ giấc mơ làm kẻ ngoài lề

ngoài lề mồ hôi ngoài lề nước mắt

năm tháng bây giờ như lá giữa khuya

.

thôi đừng tiếc một-hai-thất-bát

những vung tay tưởng vỡ mặt người

tự dưng bật một tiếng cười 

một năm vun vút, một đời hơi lâu

.

chắc gì, đã chắc gì đâu

đã xơ xác như rơm sau mùa gặt

đã tơi vỡ để cày lên như đất

đã bắt đầu để bỏ lại phía sau…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s