Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A poem or just a rope (32)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

why in the end, breathless

swimmers

are the lovers?

.

How does it end? Love could possibly be

mere giddy waves out in the ocean

.

not so incapacitated

that my love you believe it’s like dying

and we shall think of love

as the length of twisted rope

and the last twist

not only are our hands tied 

not only did we fly

loved

to then fall together…

.

but amidst all that

the poem shall be as long as a rope

which may be use to hang

the both of us…

.

April 2019

_____

sao đến lúc kết thúc, những người yêu nhau

sẽ kiệt sức như hai vận động viên

bơi lội?

.

nó đã kết thúc? Tình yêu không thể là

một đại dương với những cơn chóng mặt của sóng

.

không chỉ kiệt sức

mà em nghĩ nó giống như cái chết

và chúng ta sẽ nghĩ về tình yêu 

giống như chiều dài của một cuộn dây

mà vòng xoắn cuối cùng

không chỉ là những lần trói tay

không chỉ là những lần chúng ta bay

yêu

và cùng rơi xuống…

.

mà ở giữa đã có

một bài thơ dài như sợi dây thừng

vẫn dùng treo cổ 

hai chúng ta…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | A poem or just a rope (32)”

[…] Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot. — Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works… — Read on songngutaitram.org/2021/11/24/a-poem-or-just-a-rope-bai-tho-hay-chi-la-mot-soi-day-thung-32/ […]

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s