Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Lê Vĩnh Tài | I AM DEAD (9)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

I AM DEAD

And possibly it’s the first chance for me to look at my body for the very first time. Everyone has placed me here; after all the chatter and laughter were gone, it felt like me lying there sleeping with her. So I have died. They’re all wondering, what it’s like to die. Now I know, it’s peaceful. It’s dark like being blind and like a deaf-mute silent. Death is cold, alone. I want to tell the world, full of nosey people. You shouldn’t be afraid. Because death is the last act of peace for humanity, all those ugly acts of greed await death in the atonement.

But you should never entertain death because it is lonely and freezing. When your body is dead, ask those fallen around you, and they shall tell you in full their regret.

I am alone and very cold.

August 2018

*****

TÔI ĐÃ CHẾT

Và dường như lần đầu tiên tôi có thời gian ngắm cơ thể của mình. Mọi người đặt tôi ở đó, khi tất cả cười nói ra về tôi thấy mọi thứ vẫn y như tôi đang ngủ với nàng. Nhưng tôi đã chết. Ai cũng thắc mắc khi mình chết, sẽ cảm thấy cái chết như thế nào. Bây giờ tôi đã biết, nó bình yên. Nó im lặng như mình bị điếc, và tối như mình bị mù. Cái chết, nó lạnh và cô đơn. Tôi ước tôi có thể nói chuyện với cả thế giới, đầy những kẻ tò mò về cái chết. Bạn không nên sợ hãi. Vì cái chết chính là lần hoà bình cuối cùng của con người, những bài tập về tham sân si chờ đến cái chết mới chịu đưa ra đáp án. 

Nhưng bạn đừng bao giờ thích chết, vì nó cô đơn và rất lạnh. Khi cơ thể của bạn chết, bạn sẽ hỏi những cái xác nằm xung quanh, và tất cả họ đều hối tiếc. 

Tôi rất lạnh và cô đơn.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s