Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Lê Vĩnh Tài | THE WORKING CLASS (10)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Everyone knows that the working class is created by each worker.

There was a worker who lives in a large town, with an industrial park. He works all-day into the night in a factory and sleeps at one place. Poor people often don’t have a home hence they dream constantly of buying a house.

He is the same.

Not just one but many years passed by and he grew old.

But he still has hope of buying a house.

In the end, he attains his wish, he bought a small pretty place where he can rest in the town necropolis. 

.

May 2020

*****

Ai cũng biết giai cấp công nhân được tạo ra từ mỗi một công nhân.

Có một công nhân sống trong một thị trấn lớn, có một khu công nghiệp. Anh ta làm việc cả ngày lẫn đêm trong một nhà máy và ngủ lại ở một nơi. Những người nghèo thường không có nhà nên họ luôn mơ ước sẽ mua một ngôi nhà cho mình.

Anh ta cũng vậy.

Không phải một mà nhiều năm trôi qua và anh ta trở nên già.

Nhưng anh vẫn hy vọng rằng mình sẽ mua nhà.

Rồi cuối cùng anh ta đã đạt được ước muốn của mình, mua được một nơi nghỉ ngơi nho nhỏ xinh xinh ở trong nghĩa địa của thị trấn.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s