Categories
POETRY/THƠ

Alăng Văn Gáo | In Spite of it all (1)

Alăng Văn Gáo, a Vietnamese poet born 1992 in Quang Nam, Vietnam

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Alăng Văn Gáo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

In Spite of it all

I am going to continue
in spite of the barking
in spite of the whisper of the wind upon by back
I shall never look back

I’m going to continue
through the thick darkness
void of a single star to guide my way
on that dark sombre sky

I’m going to continue
the path beneath my feet
the path within my heart
within my mind
the brilliant light

(May 2021)

Mặc

tôi bước đi
mặc tiếng chó sủa
mặc tiếng gió xì xào ở phía sau lưng
tôi chẳng buồn ngoảnh mặt nhìn

tôi bước đi
trong bóng đêm dày đặc
không ngôi sao nào dẫn lối
trên bầu trời u tối

tôi bước đi
con đường ở dưới bàn chân tôi
con đường ở trong trái tim tôi
ở trong khối óc tôi
bừng sáng

Đông Giang
2021

Alăng Văn Gáo

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Alăng Văn Gáo | In Spite of it all (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s