Categories
POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | SHADES OF BLUE (6)

Lê Minh Chánh, the Vietnamese poet born 1984 in the province of Đồng Tháp, Vietnam. He currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Minh Chánh, translation by  Nguyễn Thị Phương Trâm

SHADES OF BLUE

.

tablets the colour of the sky

the sea

the chilly hues of love

sickly

bitter

.

dreams

a lifetime lost

her holding onto a rock the colours of paradise

dreams drawn and sculptured with eyeliners

the cool hues on sallow yellow skin

her claiming to have seen the King’s vessel drifting in the sunlight

the awakening of dreams each night

.

I’m absent, as though,

looking down

or looking up

turn to find she’s no longer there

her face gone

on the 13th floor

rather far from the ground

.

I’m waiting in a white room

she’s gone for a minute

or shall they cut sever the agony, the pain

filter her blood

put her discarded pieces back together

and I will be here reading still

the bland dedicated words

on the side of a boulder in paradise

.

I will always be silent

carry the shattered absence within my heart

spirit that of an old dying tree

red blood cells tirelessly spinning 

banging on senility

.

hanging was paradise

a white room

white bandages

pungent antiseptic

fragile breathing drifting like a woollen thread

shortening slowly a life

the bitter tablets of drugs

in blue

blue

cool

hues

.

February 2021

_____

SẮC

.

những viên thuốc có màu xanh trời

xanh biển

xanh như cuộc tình

xanh xao

đắng

.

xanh giấc mơ

xanh lạc loài kiếp sống

em giữ viên đá màu xanh thiên đường

mơ mài ra tô mày vẽ mắt

xanh trên màu da vàng bủng

em bảo thấy thuyền Vua bơi trên ánh mặt trời

đêm nào giấc mơ cũng thức

.

một vắng mặt, giả như,

nhìn xuống

hoặc ngước lên

quay lại không thấy em

gương mặt em biến mất

ở tầng 13

cũng khá xa mặt đất

.

căn phòng trắng tôi chờ

em đi một chút

hoặc họ sẽ cắt những đau đớn đọa đày

lọc máu em

sắp xếp những mảnh rời em lại

và tôi sẽ vẫn ngồi đọc

những chữ khô không khốc

bên viên đá thiên đường

.

và tôi sẽ im lặng mãi

mang nỗi vắng rạn vỡ trong tim

tinh thần như cái cây già nua yểu nhược

những hồng cầu xoay chuyển mỏi mòn

đập hoài vào quên lãng

.

từng có một thiên đường lơ lửng

phòng trắng

băng trắng

mùi thuốc sát trùng

hơi thở mỏng bay đi như sợi len xanh

rút dần sinh mệnh

những viên thuốc đắng

xanh

xanh

xanh

và xanh

.

1.21

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Minh Chánh | SHADES OF BLUE (6)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s