Categories
POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | THE CAFE WINTER (3)

Lê Minh Chánh, the Vietnamese poet born 1984 in the province of Đồng Tháp, Vietnam. He currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

 By Lê Minh Chánh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE CAFE WINTER

.

set to rest yet, every facet of this 

ugly life

every leaf awry via the park lights

the josh paper for the departed

a parting gift

.

those days

those clear bright eyes

twinkling in the chill cold light

the cafe wooden benches in those days

a place of waiting

blue cold fingers holding onto a mug

we possessed the strength, yes, to dream

.

every changing movement the agony

the soul wrenching heartache

please dear, stack those seats up

I need to be alone

hey flowers in the flower vase

don’t cry for

such fading adoration saturated in poison

.

the hovering ghost in the dark

departing from this world at their ends, the kind souls

a city buried within a city

a lingering thought void of sustainable footing

.

a gulp of the night

bitter

a gulp of the mist

bitter

the eroding spins of the vinyl

weeping bitterly a love

.

quietly 

sits

within us, the frontline

rumbling in an armored chariot 

war and more war

.

December 2020

_____

QUÁN CAFE MÙA ĐÔNG

.

ngủ yên chưa mỗi một góc đời

kiếp người tàn tạ

công viên đèn vàng rứt từng chiếc lá

giấy tiền vàng mã

nghinh tiễn đông phong

.

có ngày xưa

đôi mắt trong

lấp lánh trong ánh đèn lạnh buốt

ngày xưa cafe ghế gỗ

có một nơi chờ đợi 

cầm chiếc cốc với bàn tay thiếu máu

ta vẫn đủ sức mơ mộng về cuộc đời

.

những dịch chuyển muôn phần đau đớn

những phần hồn xác rụng rơi

thôi em xếp nốt những ghế này

anh muốn ngồi đơn độc

này hoa của bình hoa

đừng khóc

đóa tình phai tươm độc

.

những bóng ma lướt bên ngoài đêm tối

những hiền nhân cuối cùng bỏ lại trần gian 

một thành phố vùi trong thành phố

một nỗi gì chưa bén rễ vào đâu

,

nuốt một ngụm đêm

nghe đắng

nuốt một làn sương

nghe đắng

dĩa hát quay mòn 

khóc những chuyện tình cay đắng

.

im lặng

ngồi

trong ta dựng thành giới tuyến

rầm rập chiến xa khí giới

chiến tranh và chiến tranh

.

12.20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s