Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | THE NIGHT THE SUN DIDN’T RISE (4)

Lê Minh Chánh, the Vietnamese poet born 1984 in the province of Đồng Tháp, Vietnam. He currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

 By Lê Minh Chánh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE NIGHT THE SUN DIDN’T RISE

.

the call of a bird dropped a curtain of mist

the streets dissolving into a river of bloody tears

his divide a layer of thin smoke

surrounded by wavering Illusionary thoughts  

.

a soul intent on burning to ashes a path

laughing at the awry bronze statues

wriggling in the dark gnawing at the night

the horde of rats hungry still

.

as for those blanket by the sky, their bed the earth

carries with them a sombre thought

we shall all suffer in extreme agony

beneath a diminished starlight

.

there’s nothing one could do nothing at all

since love is no longer a burden

the vessel of death departing just from a station for the insane

leaving behind layers upon layers of pain waiting for the next life

December 2020

_____

ĐÊM MẶT TRỜI KHÔNG MỌC

.

một tiếng chim hót rụng sương mù

thành phố chảy thành dòng máu lệ

ngăn cách anh màn mỏng 68khói thuốc

vật vờ nhìn quanh bao tư tưởng huyền hồ

.

một người đi đốt bỏ con đường

cười những tượng đồng lở loét

luồn lách trong đêm cắn ngập miếng đêm

bầy chuột còn thèm khát

.

người ngủ chiếu đất màn trời

kéo về một u minh nữa

rồi chúng ta đau khổ khôn cùng

dưới ánh sáng của vì sao đã tắt

.

không thể làm gì không thể làm gì

tình yêu đã không còn là gánh nặng

con tàu ma vừa rời khỏi ga điên

bỏ lại lớp lớp hàng hàng khổ đau chờ hóa kiếp

,

31.12.20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Minh Chánh | THE NIGHT THE SUN DIDN’T RISE (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s