Categories
POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | THE HIGHWAY – ĐẠI LỘ (1)

Lê Minh Chánh, the Vietnamese poet born 1984 in the province of Đồng Tháp, Vietnam. He currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Lê Minh Chánh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE HIGHWAY

.

red. cutting. a severed line

half a dangling foot.

tick tock.

a heart constant, out of sync.

searching. the left pocket. a mangled cigarette

no light

annoyingly shoved back 

tick tock

not a single relaxing minute

inhaling the delusional smoke

dragging out a pretend cloud

reflected upon glass panes 

gale fading lip colours

.

in valse, the vehicles in rhythm

a new specie yet named

extinct

weaving chaotic

glaring at each other growling

not a hint of forest

.

endlessly shifting.

an exchange of places

the sunlight flickering on-off

each time the parklands changing 

each time the highrise colours changing 

each time the people rushing

each time the delaying

each breath dying

hidden in faces

who knows who

.

back and forth

a drawn-out meeting

a cloud covered space

mind-boggling yellow flowers

spine tingling goosebumps

a drawn-out place of warmth

salvaging a kind of laughter

down a descending corridor

drawing in sounder

.

late

the day crumbling

frothy water lens drifting

the river of tar no longer recycling

an unconsolidated sadness

an unconsolidated loneliness

drooping shoulders off-kilter

upon the man’s cloak the dust clingy

.

drifting to where 

the sleepless eyes

warping shadows of divinity

developments decimating blooming vines

memories discarded

in a garbage bag

sad saintly monuments in the teary eyes of the people

crying for whom?

.

why the pain of remembrance

since from inception

bloomed the day of judgment

.

one two three

the continuing call of youth

staying or going

the people in each horde dragging their shadow

.

across the road 

.

(July 2020)

_____

ĐẠI LỘ

lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề

(Khuất Nguyên)

.

đỏ. giao cắt. chặn đứt một dòng

nửa bàn chân lơ ngơ thả xuống.

và đếm.

tim luôn sai nhịp.

và lục tìm. túi áo bên trái. một điếu thuốc quăn queo

quên lửa

giận dữ cất

và đếm

không đủ một phút để thảnh thơi

rít thuốc tưởng tượng

tô vẽ một màu mây tưởng tượng

soi lên những ô kính

gió quệt phai son

.

xe nhảy valse từng đợt

như bầy thú sáng thế chưa kịp đặt tên 

đã khuất

đan cài hỗn độn

và thi nhau gào rống

ôi tìm không thấy một bóng rừng

.

dịch chuyển bất tận.

đổi chỗ

nắng bật tắt

cây công viên đổi áo từng đợt

cao ốc đổi sắc từng đợt

người vội vàng từng đợt

chậm trễ từng đợt

thở từng hơi thở chết

giấu mặt

ai biết ai

.

ngược xuôi

vẽ ra một chỗ hẹn

chỗ mây che

hoa vàng loạn não

da thịt nổi gai

vẽ ra một nơi tìm được hơi ấm

vớt một điệu cười

nơi có hành lang dẫn xuống

hút sâu

.

đã muộn

ngày tháng rục

bèo bọt sông trôi

dòng nhựa không còn tái chế

buồn không kiểm soát

cô đơn không kiểm soát

so lệch vai

bụi đầy bâu áo

.

trôi về đâu

những mắt nhìn mất ngủ

bóng gãy thần tích

công trường tan nát những cành hoa

kỉ niệm bỏ quên

là túi rác

thánh tượng sầu bi trong mắt người ràn rụa

khóc vì ai?

.

đừng nhớ mà đau

khi tự khởi đầu

đã nở thành mạt thế

.

một hai ba

hình nhân xanh vẫy gọi

chưa biết về hay đi

người đòi đoạn kéo lê chiếc bóng

.

qua đường

 …

7.20

Lê Minh Chánh

.

Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề

Ngô tương thượng hạ nhi cầu tác

Li tao- Khuất Nguyên

(Con đường này còn dài đăng đẳng

Ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s