Categories
POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | THE LAST RESOUND OF AUGUST (2)

Lê Minh Chánh, the Vietnamese poet born 1984 in the province of Đồng Tháp, Vietnam. He currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

 By Lê Minh Chánh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE LAST RESOUND OF AUGUST

.

through a door colour of rain the scent of the rain

the rain perishing or alive?

 .

imagine a river across the sky

a vessel ferrying the body of a King

.

imagine

blood pouring into the streets

not a sound

numbing

.

imagine corpses 

the earth the trees

tattered in shreds

.

imagine

it rains and it rained without end

the rain a deliverance of excrements and death

thrown upon the gate of Heaven.

.

September 2020

_____

TIẾNG VỌNG CUỐI CÙNG CỦA THÁNG TÁM

.

hé cửa nhìn màu mưa ngửi mùi mưa

mưa đã chết hay còn sống?

.

tưởng tượng một dòng sông bay ngang trời

có con đò chở xác vị Vua trên đó

.

tưởng tượng

máu đổ xuống thành phố

không tiếng động

không nghe

.

tưởng tượng

thân thể và mặt đất và cây

rách toạc rồi rách toạc

.

tưởng tượng

mưa và mưa không dứt

nước sẽ đem rác rưởi và xác chết

vứt trước cổng Thiên Đường

.

9.20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Minh Chánh | THE LAST RESOUND OF AUGUST (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s