Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thái Bình | AN OUTBREAK, A POEM (2)

Nguyễn Thái Bình, a Vietnamese poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thái Bình, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

AN OUTBREAK, A POEM 

.

The poet coughing and feverish

suspicious of an infection

yet didn’t bother with a test nor isolation.

After biological samples

plenty were opportunities to see the health professional busy live-streaming

singing cutting their hair in blood oaths

making plans to wind up the spirit

fight the outbreak

the poet disappeared.

Resources stretched to the max

looking for more

doctors

the hospital head replies to the papers were

maybe he has a private errand

or some delicate situation

otherwise, why would the poet

evade isolation

In the end, they found him in a rather humbling state

I’m not trying to avoid isolation

I’m not trying to avoid isolation

He exclaimed

I was in the middle of trying to finish a poem

I was worried about losing the stanzas

The poet now 

on oxygen

the poem completed 

doctors live-streaming

taking pictures

the accomplishments.

.

November 2020

_____

BÀI THƠ MÙA DỊCH

.

Nhà thơ ho và sốt

bị nghi ngờ mắc dịch

nên đưa vào viện để xét nghiệm và cách ly.

Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm

thừa cơ các y bác sỹ đang bận live stream

ca hát và cắt tóc ăn thề

nhằm lên giây cót tinh thần

chống dịch

thì nhà thơ trốn biệt.

Cả hệ thống căng mình

tìm kiếm

bác sỹ

viện trưởng trả lời phỏng vấn báo chí

chắc ông ấy có việc riêng

hay là tình huống tế nhị

chớ nhà thơ

làm sao lại phải trốn cách ly

Rốt cuộc người ta cũng tìm thấy nhà thơ trong trạng thái nhu mì

Tôi không trốn cách ly

Tôi không trốn cách ly

Ông ấy nói

Tôi chỉ làm cho xong bài thơ dang dỡ

Tôi chỉ sợ tứ thơ bay đi

Bây giờ nhà thơ

đang thở oxy

khi bài thơ đã hoàn thành

và các bác sĩ đang live stream

chụp hình

thành quả.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s