Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | you’re not an alcoholic (38)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

1.

you’re not an alcoholic

settled to stare at the sky

drinking straight from the bottle

even sadness is losing its patience

.

but you continued to drink

until there’s not a single drop

with the knowledge that you’re cleanse

floating into the world

.

burning

on fire

your fingers wet after the fight

.

you’re not a young woman

slim, sensitive

waking each morning

with regret, headache and a bellyache

.

you know

more time shall be a wasted

to erase 

to leave it behind…

.

you’ll measure

every glass

to the very last silent death

.

2.

you once had to obey

like the stage had to listen to the request of an audience

.

even as you tried to cheat

pour a little less

after each time

you hear their

request…

.

3.

when sadness is still too young

you drank

the heat, sound at the back of your throat

.

you still have hope

but it’s simply sad…

.

4.

you drank

straight from the bottle

but choking a little on the poetry

.

it in a scuffle fell, broke

into shards

cutting the skin

hence each time you want to love

you bleed

to death…

.

January 2019

_____

1.

bạn không phải người nghiện rượu

ngồi nhìn bầu trời 

để uống thẳng từ chai 

nỗi buồn đang mất kiên nhẫn

.

nhưng bạn vẫn uống 

đến khi không còn một giọt 

biết mình được rửa sạch 

để trôi vào thế giới

.

và bạn bị đốt cháy 

như ánh sáng 

sau trận đấu với ngón tay bị ướt

.

bạn không phải là một cô gái 

mỏng manh, hay giận 

thức dậy mỗi buổi sáng 

với sự hối tiếc, đau đầu và dạ dày trống rỗng

.

bạn biết 

rồi sẽ mất nhiều thời gian hơn

để loại bỏ nó

và ra khỏi nó…

.

và bạn sẽ đong

từng ly

cái chết lặng lẽ cuối cùng

.

2.

bạn từng phải vâng lời 

như sân khấu vẫn nghe lệnh khán giả

.

dù bạn cố ăn gian

đong ít hơn một chút

sau mỗi lần

nghe họ ra

mệnh lệnh…

.

3.

khi nỗi buồn còn quá trẻ 

bạn uống

nóng, sâu như cổ họng

.

bạn vẫn hy vọng

bạn chỉ rất buồn…

.

4.

bạn uống 

thẳng từ chai 

làm bài thơ hơi ngộp thở

.

nó giãy giụa rơi và vỡ 

thành những mảnh 

cắt vào da

.

làm mỗi khi bạn muốn yêu 

sẽ chảy máu 

đến chết…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s