Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the solemn poem(40)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the solemn poem 

with its eyes closed

she’s a monument

waiting for you

out at sea

.

you are heard

because she’s always waiting 

.

you’re aware that tonight

the night before

one day or another

in the dark 

.

beyond the sunset

she and you share a dream

.

upon dawn

as she wakes 

her heart would already be yours

an each night in sleep

you would forget you have already lost yourself

to the dark depths of the sea… 

.

January 2019

_____

.

bài thơ trầm lắng

hai mắt nhắm

nàng như một tượng đá

đợi bạn 

biển xa xa

.

lời nói của bạn đã được nghe 

vì nàng vẫn đợi

.

bạn biết tối nay 

tối hôm qua

hôm kia

còn bóng đêm nào nữa

.

sau khi mặt trời lặn 

nàng sẽ cùng bạn chia sẻ một giấc mơ

.

vì khi nàng thức dậy 

với ánh sáng 

là lúc nàng đã gửi trái tim mình 

cho bạn

ngủ mỗi đêm

quên

mất mình đang chìm dưới biển…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s