Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | A Moonlit Night (3)

Đặng Văn Hùng, the Vietnamese poet is a primary school teacher in South Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A Moonlit night

.

the airy kiss upon my eyes, darkness

the shimmering grains of light

perched on a roll of blue cotton threads

fell to the ground

called upon the flowers

.

I’m dreaming of another world

a magical phenomena

upon the surface of the pond 

the fish inebriated

.

a musical verse

the reconciliation of flowers and fish

the wind did to the sea return

.

February 2021

Đêm Trăng

.

khi bóng tối nhẹ nhàng hôn đôi mắt

tôi thấy những hạt lấp lánh

đậu lên cuộn chỉ màu xanh

và chúng nhảy xuống đất

gọi những bông hoa

.

tôi mơ về thế giới khác

trong lúc đàn cá say sưa 

trên mặt ao

bao điều kỳ diệu đang diễn ra

.

khúc nhạc ấy

nơi giao hòa giữa những bông hoa và đàn cá

gió đã mang về đại dương

.

28/02/2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đặng Văn Hùng | A Moonlit Night (3)”

Đêm trong tôi
nếu ai đó khác
Vào vòng tay
nhận

những giấc mơ của tôi
nói
thực tế
tâm hồn
không có gì khác
hơn
Những gì trên thế giới là
và xảy ra

phản quốc
sự cô độc
bị bỏ rơi
bộ phim truyền hình
của cuộc sống
không có kết thúc
Hằng ngày

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s