Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | somewhere very quiet and peaceful (5)

Đặng Văn Hùng, the Vietnamese poet is a primary school teacher in South Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

somewhere very quiet and peaceful

.

not turning into a flower

as in the poet’s imagination

not turning into incantations

for those who preach peace

you return to the darkness

disappear into the silence

where your child

somewhere

very quiet and peaceful

within the dreams of the constellation

your name mentioned

like the museums in layers of dust

yet into oblivion your spirit 

descends

.

March 2021

ở một nơi nào đó rất yên tĩnh và thanh bình

.

không hóa thành bông hoa

như cách tưởng tượng của thi sĩ

không hóa thành lời kinh

của kẻ rao giảng hòa bình 

em trở về bóng tối

tan vào thinh lặng

nơi đứa con

đang ở một nơi nào đó

rất yên tĩnh và thanh bình

trong giấc mơ những vì sao

người ta nhắc tên em

như những bảo tàng đầy bụi bám

nhưng còn tâm hồn em

sẽ chìm trong quên lãng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s