Categories
POETRY/THƠ

Dương Diên Hồng | LIKE – NHƯ (1)

Dương Diên Hồng, the Vietnamese poet is a teacher born and raised in Tay Ninh, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Dương Diên Hồng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

LIKE

 

Like a child

be you 50 or 70

until the day you die.

 

Your actions foolish

and ignorant in a math problem

in our heart.

 

Like an active child

you run

jump

sulk

chuck tantrums

fall flat on the grown

alone

a mess

since you couldn’t work out

why there’s only one problem

when life is full of cunning devilish hidden numbers

 

Like a happy, sociable child

when the storm inside has subsides

you realise:

all living beings are the same:

you’re a little bird

nearly perished in last night storm

your heart warm since you found:

the answer to the math problem

 

In facing death, we’re all the same 

To after age.

_____

 

NHƯ …

 

Như một đứa trẻ

dù bạn 50 hay 70…

và cho đến lúc qua đời. 

 

Bạn sẽ hành động ngô nghê

và mông muội trong bài toán…

giữa lòng người. 

 

Như một bé tăng động

bạn chạy

nhảy

cáu giận

điên cuồng

và ngã sấp trên đất

một mình

trong lem luốc

vì bạn không nghĩ ra 

tại sao chỉ một bài toán… 

mà cuộc đời lại nhiều ẩn số ranh ma…

 

Như một đứa trẻ vui chan hoà

khi bão lòng đã tạnh

bạn nhận ra: 

Mọi loài đều giống nhau: 

bạn và con chim nhỏ 

sau khi chết hụt trong cơn mưa đêm qua…

sẽ thấy ấm áp vì đã tìm ra: 

đáp số của bài toán…

 

Thì ra chỉ cần được sống sau khi chết thì ai cũng vậy… 

Rồi sẽ già.

 

Dương Diên Hồng

15.10.20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s