Categories
POETRY/THƠ

Kim-Anh Bui | ERR IS THE SEASON – HÌNH NHƯ MÙA ĐÃ LỠ (3)

Bùi Kim Anh, the Vietnamese poet born 1948 in Thái Bình, graduated from Hanoi Teacher College, a teacher at a few high school in Hanoi(Cổ Loa, Bạch Mai, Trần Phú). She is a member of the Vietnam Writers Association . Bùi Kim Anh together with her journalist husband Trần Mai Hạnh currently lives on Nguyễn Đình Chiểu, Hanoi with their eldest daughter and grandchildren, including Thiện Nhân, from Mount Thành, Quảng Nam, abandoned by his mother and adopted by Trần Mai Anh, the poet’s daughter.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Kim-Anh Bui, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ERR IS THE SEASON

.

Written for no one

Yet still baffled so

Written for sundowns

Sunset absent towns

.

Err is the season

Err is the wilted rose

Froze in a draw cold

Sold to those that love

.

A rendezvous nil

That eon ago

And now still thus so

An ode without love

.

Written for sundown

Dropped two words to bide

Gone are sentiments

As time hangs pass by

.

August 2020

_____

HÌNH NHƯ MÙA ĐÃ LỠ

.

có viết cho ai đâu

mà bâng khuâng tệ thế

viết cho những buổi chiều

không hoàng hôn trên phố

.

hình như mùa đã lỡ

hình như hoa hồng ủ

lạnh đông trong ngăn tủ

bán cho người yêu nhau

.

đã bao giờ hẹn đâu

từ ngày xưa xa ấy

và bây giờ cũng vậy

câu thơ không tình yêu

.

viết cho những buổi chiều

quên hai chữ chờ đợi

rơi đâu rồi cảm xúc

lững lờ thời gian trôi”

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s