Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | I know (1)

Đặng Văn Hùng, the Vietnamese poet is a primary school teacher in South Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

I know 

there

the casting shadows in your eyes

.

the dawn

like returning dusk

as I closed my eyes

under the gentle dark night

forever a secret

gosh, this wondrous slumber

.

this day

fall or summer

the ave Maria

drifting above the hues of dying leaves

.

where be the scent of cigarettes

where be the endless night dreams

my date with a season of blooming flowers

.

August 2020

_____

anh biết

chỉ còn nơi ấy

bóng râm trong mắt em

.

bình minh lại đến

như chiều tàn rồi cũng trở về

anh sẽ nhắm mắt

dưới bóng đêm dịu dàng

bí mật đời đời

ôi, giấc ngủ yên bình

.

hôm nay

mùa thu hay mùa hạ

khúc ave Maria

bay trên màu lá úa

.

đâu mùi hương khói thuốc

đâu giấc mộng đêm trường

ta hẹn một mùa hoa

.

Đặng Văn Hùng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Đặng Văn Hùng | I know (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s