Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | love, allow all flowers (2)

Đặng Văn Hùng, the Vietnamese poet is a primary school teacher in South Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

love, allow all flowers

to die sound

within your soul

.

to then

upon the blue sky see

your heart

the forever deep

the sea?

they too bury 

their own dreams

.

all that is beautiful

shall pass

in some distant afternoon

but truly all

remains

.

August 2020

_____

em, hãy để những loài hoa

được chết thật sự

trong linh hồn em

.

có bao giờ

em ngước nhìn trời xanh

mà nghe lòng mình

là đáy sâu vô tận

biển cả?

cũng tự chôn vùi niềm mơ tưởng

của chính nó

.

những điều tươi đẹp

sẽ qua đi

cùng buổi chiều xa xôi ấy

nhưng tất cả

vẫn còn đó

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đặng Văn Hùng | love, allow all flowers (2)”

tôi là
tôi ở đây và bây giờ
những bông hoa trên bàn

tôi là không đáy

đôi chân của tôi
đứng
về những kỷ niệm
cho bạn

giấc mơ của tôi

tôi
kể từ khi
đúng với tuổi thơ của tôi

tôi biết
Tôi sẽ
Không bao giờ gặp lại bạn

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s