Categories
POETRY/THƠ

Phạm Hiền Mây | LAST WORDS… (1)

Phạm Hiền Mây, the Vietnamese poet born 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speak, think, sleep and dream in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, Facebook, Amazon, local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Phạm Hiền Mây, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

https://www.nbcnews.com/news/world/u-k-truck-driver-pleads-guilty-deaths-vietnamese-migrants-found-n1238731


LAST WORDS…

.

mum mum I can not breathe

.

mid one life this appalling plead

be the next life indeed

.

born again no, not of this land

as feral birds not man

.

oblivious to poverty

wings wide forever free

.

(better than) a stream cut off by rotting trees

(a heart) in blinding waves of agony

.

forgive me please on letting go 

I’m sorry mum

(just so)

.

(October 2019)

.

LỜI CUỐI…

.

con không thở được mẹ ơi

tiếng kêu bi thiết giữa đời trần ai

nếu còn thêm nữa kiếp mai

.

xin thôi đừng tiếp đầu thai chốn này

thà như muông thú chim bày

.

hồn nhiên no đói ăn mày trời không

tự do cánh sải mênh mông

.

hơn dòng lạc củi rêu sông nước tù

đớn đau lòng khói sóng mù

.

thứ tha con đứa buông phù thế rơi

con xin lỗi mẹ

mẹ ơi… .

.

 

Phạm Hiền Mây, the Vietnamese poet born 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speak, think, sleep and dream in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, Facebook, Amazon, local and international websites.By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s