Categories
POETRY/THƠ

Phạm Hiền Mây | THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU (3)

Phạm Hiền Mây, the Vietnamese poet born 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speak, think, sleep and dream in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, Facebook, Amazon, local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Phạm Hiền Mây, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU… .

.

the thousand miles the scented of an old shirt

the thousand years waiting the countless lakes wanton

in the breeze the desiccated falling leaves by the banks

searching for a scent upon the sunset hovered clouds

.

a scent dressed in a long dream

the daze moon pinned on me the thousand years waiting

the silken spins of excitement

begs for a thread or two to hold onto such yearning

.

the form within the scent of the old shirt 

the thousand years I’ll wait though we may fade

knowing life means separation

I’ll wait calmly for tomorrow’s swells of smoke

.

the surprised rising mist 

wait for the warm embrace in shattered pieces of the afternoon

weigh on a single moment 

the scent dressed in a thousand years of waiting

.

March 2021

 

NGHÌN NĂM EM CHỜ… .

.

mùi hương áo cũ dặm ngàn

nghìn năm em đợi vô vàn hồ rơi

gió bờ lá rụng tà phơi

hoàng hôn mây luyến tìm hơi hướm hoài

.

mùi hương áo mộng cơn dài

nghìn năm em đợi trăng cài ngác ngơ

bồi hồi nỗi ngóng là tơ

vàng xin ít sợi buộc mơ giấc tình

.

mùi hương áo ấy bóng hình

nghìn năm em đợi dẫu mình dấu phai

biết đời thường lối rẽ hai

vẫn yên bình đón ngày mai khói nhiều

.

bâng khuâng sương trắng dâng triều

vòng tay đợi buổi ấm chiều còn dăm

mang theo nhé lúc về thăm

cái mùi hương áo nghìn năm em chờ… .

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Phạm Hiền Mây | THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s