Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |The concealed circling darkness (37)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

a place where you’re stuck between this and that

don’t worry, you’ll discover a crack the length of a wall

and spaces, between tree roots in the darkest of night

keep writing 

.

hidden deeper in the dark, behind the endless sunset

a place, if you look, you’ll see darkness turn to face you

keep writing

.

this tiny small world overwhelmed with lures baiting

sinking shattering every bit of your hope

the words will continue to gleam

like a lone sail at sea

in your eyes, fear not

don’t fear the infamy of making a living

keep writing

.

don’t fake it

ignore the betrayal

them snapping at each other

hurting

keep writing

.

till sadness

drips from your skin like sweat

tears

even with both eyes blind, glorious is terror

keep writing

.

even when you won’t win a Nobel prize

a wooden spoon instead

keep writing

because without writing you’re a slave

.

your poem I’ve stolen

reading your verses

I’m acquainted with your spirit

silently, in pain

.

even when you don’t know why

someone shall message: 

– you are welcome…

.

January 2019

_______

có một nơi bạn bị kẹt giữa cái này và cái khác

đừng lo, bạn sẽ tìm thấy vết nứt chạy dọc theo bức tường

và không gian, giữa các gốc cây trong đêm đen

bạn cứ viết

.

ẩn trong bóng tối sâu hơn, sau hoàng hôn vô tận

một nơi, nếu bạn vẫn tìm, bạn sẽ thấy bóng tối quay lại nhìn bạn

bạn cứ viết

.

thế giới nhỏ bé này, tràn đầy mồi nhử

và đánh chìm cả những hy vọng nhỏ nhoi của bạn

những con chữ vẫn lóe lên

như con thuyền mồ côi trên biển

trong ánh mắt, bạn nhớ đừng lo lắng

cũng đừng sợ mang tiếng kiếm ăn

bạn cứ viết

.

chỉ cần bạn đừng giả vờ

mặc kệ họ đang phản bội nhau

cắn nhau

rất đau

bạn cứ viết

.

làm thế nào nỗi buồn của bạn

như mồ hôi rơi xuống da của mình

như nước mắt

du có rơi từ đôi mắt mù, vẻ đẹp trong nỗi sợ hãi

bạn cứ viết

.

kể cả người ta không trao cho bạn giải nô ben

mà là giải nô he

bạn cứ viết

vì nếu không viết bạn thành nô lệ

.

bài thơ của bạn tôi đã ăn cắp

vì khi đọc ngôn từ của bạn

tôi gặp tâm hồn bạn

lặng im đau đớn

.

dù bạn không hiểu

nhưng sẽ có người nhắn tin cho bạn:

– you are welcome…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s