Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | 5 COUNTABLE VERSES (52)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

5 COUNTABLE VERSES

1.

this world is too vast

to grasp

but she thought

the world was flat like a piece of paper

hence by a pen made everything dissolve

flows freely into

a poem

.

she continues to wait

for the poem

like the sunlight and rain

like earthquakes

and volcanoes…

.

2.

truthfully she

and the entire earth

are sad…

.

3.

she’s sad

and hence

the world is very

sad

.

4.

sad

to a point even you couldn’t tell 

how the world could possibly be sadder?

5.

you’re a sad little boy

sad young man

sad little toy

sad human being…

.

March 2019

_____

ĐẾM ĐƯỢC 5 BÀI

1.

thế giới này quá mênh mông
để hiểu
nhưng nàng nghĩ
thế giới phẳng như tờ giấy
nên với cây bút nàng đã làm tan chảy
mọi thứ
thành bài thơ
.
và nàng tiếp tục chờ
những bài thơ
như nắng mưa
như động đất
và núi lửa

2.
thậm chí nàng
với cả thế giới
cũng vẫn buồn

3.
nàng buồn
và như vậy
thế giới rất
buồn


4.

Buồn
đến mức bạn cũng không biết
thế giới cần phải buồn đến mức nào?

5.
bạn là cậu bé buồn
bạn là chàng trai buồn
bạn là đồ chơi buồn
bạn là một người buồn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s