Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Return when the un-besieged verses (73)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Return when

the un-besieged verses

.

E.g. when the vernacular is screaming words across the sky

we see clouds and its hidden sadness

that clumsy unfolding of wings

not soothing not a metaphor

.

The clouds the fading hues of a young woman

playful and at ease

she’s chatting laughing quietly

her skeleton is the wind

startled as she caught us noting her words

turning it into poetry for those who dream

after she’s already deep in the ground

.

Where she lay

her warmth pooled into tears

it worried about how she couldn’t breathe

but never lost hope

with the sky and the stars and the white clouds and the dreaming and the singing

.

An endless blue sky.

.

April 2019

_____

.

Bao giờ trở lại
những câu thơ được viết ra không cần tra tấn
.
Ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời
ta thấy mây bay với nhiều u uẩn
cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy
không du du không ẩn dụ
.
Những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt
nhàn tản rong chơi
nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ
bộ xương của nàng là gió
và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng
làm bài thơ của kẻ mộng du
sau khi nàng đã bước sâu xuống đất
.
Nơi nàng nằm xuống
hơi ấm đã đọng thành nước mắt
nó lo nàng ngạt thở
nhưng nó không mất hy vọng
về bầu trời và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ và hát
.
Mây xanh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s