Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | if you love (74)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

if you love

there’s no need to make her tolerate you
every night
.
if you love
more than the moon loves
moonlight
it never harasses the night
it’s, only a fair aspect of the dark
.
if you love
like the rain
it never wets your body
it cleanses your soul
.
and that’s how you should love
love like the wind
it doesn’t roar
it refreshes every single
follicle
.
and if you love
love like the Sun loves
it doesn’t boil over on a burning stove
it only wraps her in its warmth
and she will then follow you
.
and if you love
love like the stars is in love
it twinkles and shines
reminding you, that even
death could never divide two bodies
and so on and so on
etcetera etcetera
etc. etc.
.
but if you do not love
you force love to blow
a trumpet, and you’re the hellish black hole
sucking up
an entire universe

April 2019
_____

nếu như bạn yêu

bạn không cần phải ép nàng chiều
mỗi tối
.
nếu như bạn yêu
còn hơn mặt trăng yêu
ánh trăng
nó không bao giờ cưỡng hiếp đêm
nó, chỉ là vẻ đẹp bóng tối
.
nếu như bạn yêu
như cơn mưa yêu
nó không bao giờ làm ướt cơ thể
nó chỉ rửa sạch bụi bẩn linh hồn
.
và đó là bạn yêu
yêu như gió yêu
nó không bay đi
nó chỉ làm sạch bạn đến từng lỗ
chân lông
.
và nếu như bạn yêu
yêu như mặt trời yêu
nó không sôi lên như bếp lò đang tỏa nhiệt
nó chỉ làm ấm nàng
và nàng sẽ nhẹ nhàng theo cách của bạn
.
và nếu như bạn yêu
yêu như ngôi sao đang yêu
nó sẽ lấp lánh
nhắc nhở bạn, ngay cả cái
chết cũng không thể tách rời hai cơ thể
và vân vân
vân vân vân vân
v..v…
.
nhưng bạn không yêu
bạn bắt tình yêu phải thổi
kèn, như thể cả vũ trụ
đang hút vào bạn một hố đen
khủng khiếp

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

16 replies on “Lê Vĩnh Tài | if you love (74)”

Beautiful photo and wonderful words.
“if you love
more than the moon loves
moonlight
it never harasses the night
it’s, only a fair aspect of the dark”
I agree. You are a wonder and a miracle dear Nguyễn .

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s