Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | if you love (74)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

if you love

there’s no need to make her tolerate you

every night

.

if you love

more than the moon loves

moonlight

it never harasses the night

it’s, only a fair aspect of the dark

.

if you love

like the rain

it never wets your body

it cleanses your soul

.

and that’s how you should love

love like the wind

it doesn’t roar

it refreshes every single

follicle

.

and if you love

love like the Sun loves

it doesn’t boil over on a burning stove

it only wraps her in its warmth

and she will then follow you

.

and if you love

love like the stars is in love

it twinkles and shines

reminding you, that even

death could never divide  two bodies

and so on and so on

etcetera etcetera

etc. etc.

.

but if you do not love

you force love to blow

a trumpet, you the hellish black hole

sucking up 

an entire universe

.

April 2019 

_____

.

nếu như bạn yêu

bạn không cần phải ép nàng chiều

mỗi tối

.

nếu như bạn yêu 

còn hơn mặt trăng yêu

ánh trăng 

nó không bao giờ cưỡng hiếp đêm

nó, chỉ là vẻ đẹp bóng tối

.

nếu như bạn yêu

như cơn mưa yêu

nó không bao giờ làm ướt cơ thể

nó chỉ rửa sạch bụi bẩn linh hồn

.

và đó là bạn yêu

yêu như gió yêu

nó không bay đi

nó chỉ làm sạch bạn đến từng lỗ

chân lông

.

và nếu như bạn yêu

yêu như mặt trời yêu

nó không sôi lên như bếp lò đang tỏa nhiệt 

nó chỉ làm ấm nàng

và nàng sẽ nhẹ nhàng theo cách của bạn

.

và nếu như bạn yêu

yêu như ngôi sao đang yêu

nó sẽ lấp lánh

nhắc nhở bạn, ngay cả cái 

chết cũng không thể tách rời hai cơ thể

và vân vân

vân vân vân vân

v..v…

.

nhưng bạn không yêu

bạn bắt tình yêu phải thổi

kèn, như thể cả vũ trụ 

đang hút vào bạn một hố đen 

khủng khiếp

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

16 replies on “Lê Vĩnh Tài | if you love (74)”

Beautiful photo and wonderful words.
“if you love
more than the moon loves
moonlight
it never harasses the night
it’s, only a fair aspect of the dark”
I agree. You are a wonder and a miracle dear Nguyễn .

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s