Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | oh heavenly father (90)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

oh heavenly Father

I’m nothing but words

my thin skin full of fragile veins

my bones brittle

.

they will me naked

they left me desensitized

I am impulsive and uncivilized

destroying the homes of others

.

they have turned me into a bad influence

in acts of dishonour

they have made me thoughtless

I am rash

peeping through doors

in coloured pencils draws

dignify women sitting with their legs crossed

oozing heat

.

in an unbearable moment

I had spoke my mind

in the shadows

the words betrayed me

forever incomprehensible 

eternally glorious

gloriously eternal

the verses no one needs to understand

.

even I do not get

the reason for this glory

the eternal glory

of those gagged verses

.

missing entirely the point

they let me go, flying like a balloon

so they don’t have to listen to

sounds of crying

sounds of footsteps

sounds of barking

sounds of shouting

.

and 

the yawning

of my destiny

beyond textbooks on the subject of ethics

.

July 2019

_____

Chúa ôi

Con chỉ là ngôn ngữ

Da con mỏng tang và có nhiều mạch máu

Xương con dễ gãy

.

Người ta đã làm cho con trần truồng

Người ta đã làm cho con nhạy cảm

Nhân dân trong con thành nhân dân tự phát

Đi phá nhà nhân dân khác

.

Người ta đã làm cho con làm hư bạn bè

Bằng những trò đốn mạt

Người ta đã làm cho con không cần suy nghĩ

Con thành hứng tình

Nhìn qua khe cửa

Sau đó vẽ lại trên giấy bằng cây bút chì màu

Những mệnh phụ đoan trang đang ngồi vắt chéo chân mình

Vẫn còn tỏa ra hơi nóng

.

Thi thoảng không chịu nổi

Con phải nói lên ý nghĩ của mình

Bằng cách giấu vào bóng tối

Tuôn ra những câu

Đời đời không ai hiểu

Và người ta sẽ vinh danh đời đời

Đời đời vinh quang

Vinh quang đời đời

Những câu thơ không cần ai hiểu

.

Con cũng không hiểu

Vinh quang đó làm gì?

Chỉ biết đời đời vinh quang

Những câu thơ hũ nút

.

Và thiếu điều

Người ta muốn thả con bay như bong bóng

Để khỏi phải nghe

tiếng khóc

tiếng bước chân

tiếng sủa

tiếng la

.

Tiếng ngáp

Của số phận con

Trên quyển vở học thêm môn đạo đức

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | oh heavenly father (90)”

Wir sind die Kinder
unserer Mutter

die Mutter
die den Mann
zur Zeugung
des neuen Lebens gewählt

die Männer
haben die Macht der Frau
entrissen
und morden und schlachten
ohne schlechtes Gewissen

die Mutter formt uns
die Worte von ihren Lippen

die würdigen Frauen
verstecken ihre Scham
sie verkaufen
ihren Geist einem
männlichen absoluten Anhn

die Männer unterdrücken die Frau
sie sei nicht bei Sinnen
gut zum Gebrauch
für die Hausarbeit
und die Erziehung der Kinder

die Frau muss sich
aus dem Schatten
der Bosheit der Macht
der Männer befreien

Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s