Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | when you named a star after me (88.5)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

when you named a star 

after me

I wept

.

all the while your feet were grounded

my head was in the clouds

.

remember when I typed your name 

on the screen

the print disappeared from one page to the next

.

we have upon the lips of strangers kissed

left the scent of us

at the tip of my tongue, your name

.

reminding us that

we could never be together

even the kiss we’ve saved for each other

as it all continues to unravel

.

so, forget it we should

the nights she was

so cruel…

.

January 2021

_____

 

khi bạn đặt tên một ngôi sao 

bằng tên của tôi 

tôi đã khóc 

.

vì chân bạn vẫn bám trên mặt đất

trong khi đầu tôi là những đám mây

.

còn nhớ khi anh viết tên em 

trên màn hình máy tính 

mực đã phai từ trang này qua trang khác

.

chúng ta đã hôn lên môi người lạ 

để át mùi vị của chúng ta

khi tên của em trên đầu lưỡi của anh

.

còn nhớ 

chúng ta đã không bao giờ có được

ngay cả nụ hôn chúng ta dành cho chính chúng ta

nhưng mọi thứ cứ xảy ra

.

thôi, chúng ta hãy quên

những đêm 

em tàn ác…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | when you named a star after me (88.5)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s