Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the loneliness (95)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the loneliness cold

froze

even the rocks

.

idle 

you celebrated NYE

.

you stared at the green velvet moss

admired the dreams of an old man and a rock

.

and you’re as silent as the sunrise

_____

.

cô đơn

đông lạnh cả những hòn đá 

.

bạn không có gì để làm

thành tết 

.

bạn 

ngồi nhìn những vạt rêu xanh như nhung 

chiêm ngưỡng giấc mơ của một ông già 

và hòn đá

.

bạn im lặng như bình minh

.

***

.

the loneliness

froze

even the rocks

.

idle

you stared at the green velvet moss

admired the dreams of an old man and a rock

.

and you’re as silent as the sunrise

______

.

cô đơn

đông lạnh cả những hòn đá 

.

bạn không có gì để làm 

ngồi nhìn những vạt rêu xanh như nhung 

chiêm ngưỡng giấc mơ của một ông già 

và hòn đá

.

bạn im lặng như bình minh

.

August 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | the loneliness (95)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s