Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | NHÀ THƠ – THE POET (1)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài

NHÀ THƠ  

(Tặng Lê Vĩnh Tài)

.

Yêu là không bao giờ hối hận

Đôi vai của anh ấy run run

Khóc như một đứa trẻ

.

Bạn nuôi dưỡng bóng ma của anh ấy

Cái ác đã thành quen

.

Mù quáng với cái ác và mấy ông thánh

Anh ấy cứ nhìn bạn

.

Bạn là đứa trẻ của cái cây

Bản lĩnh của ngọn núi

Độ cứng của nước

Máu và xương của đất

.

Đó là bạn mà anh ấy vẫn yêu.

_____

 

THE POET

.

Loves with no remorse

Shoulders his fears like a child

.

Nurture his shadows like a friend

The evil within acquainted

.

Blind to evil and sainthood

He sees you

.

You the child of the trees

The ego of a mountain

The hardness of water

The blood and bone of the earth.

.

It is you that he loves.

.

 

Thơ của tôi được nhà thơ dịch ra tiếng Việt, chưa gì đã một năm! 

July 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | NHÀ THƠ – THE POET (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s