Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | come back to me (44)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia..

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.
you enjoy watching me
pick out each flower in my hair
run your hands around my waist
.
ruffling my hairy quills each morning
night, I’m a quad-horn-stag
prancing
my hooves hid behind the rays of light
.
it’s the easiest way I may
shed my clothes
.
my hair
you’re aware
as you remove each flower
you remove a lover at a time
+++
come back
to me
embrace me
untangle my hair
.
hard
like a bull’s horn
your fingers
parting
the silk
.
the fragrant
fragrant flesh
shall covet you
as a rose
swallows the sting
of a bee
+++
the look of you
your red flower
.
the clothes on my chest
my waist
my wide hips
you shifting my legs
.
hence
you can but stare
at the face
the shape of a heart
.
February 2019

.
bạn thích xem tôi
gỡ hoa trên tóc
chạy vòng quanh eo tôi
.
buổi sáng tôi xù lông nhím
đêm, tôi làm con nai bốn sừng
nhảy
những bước chân nấp sau một cái cây ánh sáng
.
bằng cách đó tôi dễ dàng
khi phải cởi hay thay quần áo
.
mái tóc của tôi
bạn biết
khi gỡ ra những bông hoa
như bạn vẫn gỡ
từng người một
+++
trở lại
với tôi
ôm tôi vào lòng
vuốt lại mái tóc cho tôi
.
cứng
như sừng trâu
ngón tay bạn
mở
dải lụa
.
da thơm
da thơm
sẽ bao bọc bạn
như hoa hồng
nuốt
ngòi của con ong
+++
cái nhìn của bạn
nơi bông hoa đỏ
.
ngực áo của tôi
vòng eo của tôi
hông rộng của tôi
bạn di chuyển đôi chân tôi
.
vì vậy
bạn chỉ nhìn vào một thứ
vì nó có
khuôn mặt hình trái tim

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | come back to me (44)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s