Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | OUT BY THE BAY – BÊN NGOÀI BỜ SÔNG (104)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

OUT BY THE BAY

.

no one is drinking

the question has not changed

since last night

.

no cup

for the prophet

his face wet with wine

.

without the sea

the night is like five black verses of poetry

describing a world acquainted with

bitterness

.

five verses

deep-rooted in the soil

.

five verses

as black as soundless

.

a calamity of this world

________

BÊN NGOÀI BỜ SÔNG

.

không có ai uống rượu

câu hỏi cũng không khác

những đêm trước

.

không có chén

cho vị tiên tri

rượu chảy tràn lên mặt

.

không có biển

đêm như năm câu thơ màu đen

tả trái đất quen 

cay đắng

.

năm câu

đào sâu xuống đất

.

năm câu 

thơ đen như sự câm

.

nỗi thống khổ của thế giới

_____

SEPTEMBER 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | OUT BY THE BAY – BÊN NGOÀI BỜ SÔNG (104)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s