Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | THE THINGS HE TOOK WITH HIM (105)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE THINGS HE TOOK WITH HIM 

.

I saw that he sleeps inside a woman but he’s not her husband

.

I saw the children he buried but he’s not their father

.

I saw him destroyed homes and he’s not a builder

.

he appears at night

he also appears in daylight

.

I’ve made a list of things he took with him 

in death:

.

– a section of bone, a moon, a skull

a scar

and a gold coin

.

his mouth

is like a small triangle

.

but this triangle could extinguish sunlight

and end our fate

_____

NHỮNG ĐIỀU ÔNG ẤY MANG THEO

.

tôi thấy ông ta ngủ ở bên trong người phụ nữ mà ông ta không phải là chồng

.

tôi thấy ông ta chôn những đứa trẻ mà ông ta không phải là bố

.

tôi thấy ông ta phá hủy những ngôi nhà mà ông ta không phải nhà thầu

.

ông ta xuất hiện vào ban đêm

ông ta cũng xuất hiện vào ban ngày

.

tôi liệt kê những thứ ông ta sẽ mang theo

khi ông ta chết:

.

– một khớp xương, một mặt trăng, một hộp sọ

một vết thương

và ít tiền vàng mã

.

miệng của ông ta

giống một hình tam giác nhỏ

.

nhưng hình tam giác này có thể thổi tắt ánh nắng mặt trời

và kết thúc số phận của chúng ta

_____

SEPTEMBER 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s