Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | why do we need to savour poetry (110)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

why do we need to savour poetry

will it help us give up alcohol?

.

all those dead poets

more have lost their wives or more 

were alcoholics?

.

why do we compose poetry

when the world 

busy researching erectile dysfunction and the atomic bomb? 

.

what is the function of poetry

can’t be

just for competing students practising to write

pretty words?

,

children parroting

repeating again and again the same thing

like a beauty contestant’s answer: war

is bad

and she can’t

cook…

.

so what is the function of poetry

so we can take better note

the instructions?

.

if poetry is necessary

why don’t they import poets?

like imports from China

container car(go)

one on top the other

high?

.

listen to poetry as one would listen to the rain

one then could decipher the rain

though if evil has a say

adding more question marks

the result

nauseating…

______

tại sao chúng ta cần mùi vị của thơ

nó có giúp chúng ta bỏ rượu?

.

các nhà thơ đã chết

vì vợ bỏ nhiều hơn hay vì nghiện rượu

nhiều hơn?

.

tại sao chúng ta làm thơ

khi thế giới

đang nghiên cứu thuốc cường dương và bom nguyên tử?

.

thơ sử dụng vào những việc gì

chẳng lẽ

chỉ dành cho các em học sinh luyện thi

chữ đẹp?

.

các em vở sạch

sành sanh

như hoa hậu trả lời: chiến tranh

là xấu

và cũng vì nàng không biết nấu

cơm…

.

vậy thơ sử dụng vào những việc gì

để chúng ta còn đọc kỹ

cách dùng?

.

nếu cần thơ

sao người ta không nhập khẩu nhà thơ?

như đang nhập hàng tàu

bên cầu

chất từng container

cao ngất?

.

khi đang lắng nghe thơ như lắng nghe mưa

bạn sẽ nghe những gì mưa nói

nhưng nếu như có ai chơi ác

cứ thích thêm dấu hỏi vào

thì bạn sẽ như

muốn mửa…

_____

NOVEMBER 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | why do we need to savour poetry (110)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s