Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | rain (117)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

rain

.

clouds

signals your disappearance

into the cloud of sadness

.

furthest from heaven

you’re in a storm

in the coming rain

.

when it rains you sense that

the sky was a home with grey ceilings

.

nothing but lightning and thunder

and something smaller

and you could feel every drop

.

every drop

your loneliness

.

the rain will always place me

under you

_____

mưa

.

mặc dù những đám mây

thông báo rằng bạn đã biến mất

vào đám mây buồn

.

những tầm xa nhất của thiên đàng

bạn sẽ cảm thấy cơn bão

mà mưa mang tới

.

bạn chỉ biết khi trời mưa

bầu trời như căn nhà có trần màu xám

.

chỉ có sấm sét

và một cái gì đó nhỏ hơn

bạn cảm thấy từng giọt

.

từng giọt

và bạn một mình

.

mưa sẽ luôn đặt tôi

bên dưới bạn

_____

NOVEMBER 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s