Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | red roses, steeped in blood (118)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

red roses, steeped in blood

why do you continue to yearn for its thorns?

.

yearn for the impossibilities

duly fairness

.

the petals in evil handcuffs

turning continuously in the wheel of time

.

you claimed: I’ll save a little money

for a trip away in the fall

.

you claimed as much 

since you’ve changed your life

by never allowing the leaves to settle

.

tonight 

I’m with my ghosts

hypnotized 

by their voices

their madness

.

all that I need is death

for the scattering memories

.

startled by

shuddering

ghosts

.

they’re bent over with pain

as I’m suspended

in between a poem and my regrets

like a cloud

.

a cloud

turning into a question mark

.

turning off the light

everyone including you

the voices, ghosts

clouds, me falling

further and further

into darkness

.

the poem unable to explain

the ghosts…

______

hoa hồng, màu đỏ đẫm máu

tại sao bạn luôn mơ ước những cái gai?

.

tại sao bạn mơ về

sự công bằng mà bạn biết là không bao giờ có?

.

cái ác đã còng tay cánh hoa

trong vòng xoáy vĩnh cửu của thời gian

.

bạn nói: có lẽ tôi sẽ tiết kiệm một số tiền

để mùa thu đi xa

.

bạn nói điều này bởi vì bạn đã thay đổi đời mình

bằng cách làm những chiếc lá

không bao giờ bình an

.

đêm nay

tôi trở lại với bóng ma của tôi

lắng nghe giọng nói như thôi miên

điên cuồng của nó

.

tất cả những gì tôi cần là cái chết

của những kỷ niệm

vỗ cánh

.

đột nhiên

con ma run rẩy

mở cửa bước vào

.

nó rũ xuống đau đớn

và tôi treo lơ lửng

trong không gian giữa bài thơ và sự hối hận

như một đám mây

.

đám mây

trở thành một dấu chấm hỏi

.

tôi tắt đèn

và tất cả mọi người

bạn, giọng nói, bóng ma

đám mây, và cả tôi

đang chìm vào bóng tối

hơn hơn nữa

.

làm bài thơ không biết cách diễn tả

con ma…

_____

NOVEMBER 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s