Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

E. E. Cummings | Anh lại gần, em nhé (4)

Edward Estlin Cummings, often styled as e e cummings (1894-1962), was an American poet, painter, essayist, author, and playwright.

Trần Trí Tuệ, the translator born 1961, Quang Nam. Currently lives in Sydney, Australia.

By E. E. Cummings, translation into Vietnamese by Trần Trí Tuệ

Anh lại gần, em nhé

(Em sẽ thét, đấy anh

Chỉ một lần, được không)

Vui ghê anh nhỉ

 

Anh vuốt nhe em 

Vuốt lâu không anh

Lâu thật lâu em tôi

Cứ tuỳ tiện, anh ơi

 

(Anh bắt đầu, em nhé

đừng sâu quá, anh ơi

Sâu thế nào, vậy em

chỗ anh đang, đấy anh)

 

để đây luôn, em nhé

(để thế nào, vậy anh

Để thế này, đậy em

sao thiếu hôn, vậy anh?

 

Anh chuyển mình, em nhé

Chuyển thế tình, phải không

Sát vào nhau, mình sẽ

em chết mất, anh ơi

 

đấy là sống, chứ em

còn vợ anh, sao anh

Anh bắt đầu em nhé

ô…i, chết em

 

(Anh lên đỉnh, em ơi

đừng dừng lại, anh hỡi

ôi không kiềm, em ơi)

chậm lại đi, anh hỡi

 

(Em ra …cùng, với anh? 

ứừ ư… rên nhẹ)

quá tuyệt vời ! Em yêu

(anh của em, chết mất)

_____

 

may i feel said he

(i’ll squeal said she

just once said he)

it’s fun said she

 

(may i touch said he

how much said she

a lot said he)

why not said she

 

(let’s go said he

not too far said she

what’s too far said he

where you are said she)

 

may i stay said he

(which way said she

like this said he

if you kiss said she

 

may i move said he

is it love said she)

if you’re willing said he

(but you’re killing said she

 

but it’s life said he

but your wife said she

now said he)

ow said she

 

(tiptop said he

don’t stop said she

oh no said he)

go slow said she

 

(cccome?said he

ummm said she)

you’re divine!said he

(you are Mine said she)

____

DECEMBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “E. E. Cummings | Anh lại gần, em nhé (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s