Categories
POETRY/THƠ

E. E. Cummings | Cảm nghiệm ban đầu – since feeling is first (3)

Edward Estlin Cummings, often styled as e e cummings (1894-1962), was an American poet, painter, essayist, author, and playwright.

Nguyễn Xuân Thiêm, the translator birth date is unknown, a brilliant man in the eyes of his wife, four children, and seven grand children.

By E. E. Cummings, translation by Nguyễn Xuân Thiêm

 

Tôi không tính share bài dịch của bài thơ tôi rất thích của E. E. Cummings, ba tôi đã chuyển ngữ, diễn dịch hồn thơ thì đúng hơn. Bài Việt ngữ thật là dễ thương, tôi không lẽ không.
——–
Cảm nghiệm ban đầu
Ai người lưu luyến,
Đi từ bản chất
Cho đến bao giờ,
Hôn em nồng nàn
Một thuở dại khờ.
 
Thế giới vào Xuân
Nhiệt huyết dâng trào,
Nụ hôn duyên kiếp.
 
Đừng than khóc nữa
Người yêu dấu ơi?
Nguyện ước muôn hoa
Cho đẹp ý đời.
 
Lý trí nghĩ suy,
Ánh mắt bờ mi
Ta là tất cả.
 
Nụ cười vòng tay,
Cuộc sống đâu là
Chỉ một bài ca.
 
Về cõi bình an
Mênh mang tình buồn
./.
 
“since feeling is first
who pays any attention
to the syntax of things
will never wholly kiss you;
wholly to be a fool
while Spring is in the world
my blood approves,
and kisses are a better fate
than wisdom
lady i swear by all flowers. Don’t cry
– the best gesture of my brain is less than
your eyelids’ flutter which says
we are for each other; then
laugh, leaning back in my arms
for life’s not a paragraph
And death i think is no parenthesis”

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s