Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

E. E. Cummings | i carry your heart with me(i carry it in – ta mang trái tim người với ta(ta mang nó (2)

Edward Estlin Cummings, often styled as e e cummings (1894-1962), was an American poet, painter, essayist, author, and playwright.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By E. E. Cummings, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

ta mang trái tim người với ta(ta mang nó

trong tim ta)ta không bao giờ thiếu nó(đâu đó

ta đi người đi,thân mến ạ;và bất cứ điều gì thực hiện

ta làm là vì người,yêu dấu ơi)

                                                ta sợ

không có số phận(vì người là số phận của ta,ngọt ngào)ta không muốn

thế giới nào(vì những gì đẹp của người là thế giới của ta, người là sự thật)

và chính là ý nghĩa của mặt trăng

và luôn luôn lời hát của mặt trời

đây là bí mật thẳm sâu không ai biết

(đây là gốc của gốc và nụ của nụ

và bầu trời của bầu trời của sự sống; mãi lớn

cao hơn là mong muốn của linh hồn hay những gì tâm trí có thể che giấu)

và đây là kỳ quan khiến các ngôi sao xa nhau

ta mang trái tim người(ta mang trái tim người trong tim ta)

_____

i carry your heart with me(i carry it in

my heart)i am never without it(anywhere

i go you go,my dear;and whatever is done

by only me is your doing,my darling)

                                                      i fear

no fate(for you are my fate,my sweet)i want

no world(for beautiful you are my world,my true)

and it’s you are whatever a moon has always meant

and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows

(here is the root of the root and the bud of the bud

and the sky of the sky of a tree called life;which grows

higher than soul can hope or mind can hide)

and this is the wonder that’s keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)

_____

SEPTEMBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “E. E. Cummings | i carry your heart with me(i carry it in – ta mang trái tim người với ta(ta mang nó (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s